Υπηρεσίες

Αποθήκη

Με 1400 χώρους παλετών σε 2000 τετραγωνικά μέτρα βάσης αποθήκης. Χώρος γραφείων 180 τετραγωνικών μέτρων. Προσφέροντας δυνατότητες ενοικίασης για όλες τις υπηρεσίες μας με αποκλειστική προστασία μέσω της ζωντανής ασφάλειας και της υπηρεσίας SOT που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.

Μεταφορά & διακίνιση

Παρέχουμε ευέλικτες λύσεις για τη χερσαία μεταφορά μέσα από το σταθερό μας δίκτυο που μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε τακτικές και άμεσες υπηρεσίες που συνδέονται με την Ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία. Εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας τις άμεσες παραδόσεις κάθε διαμετρήματος, τους γρήγορους χρόνους διέλευσης, την αξιοπιστία και τον μέγιστο έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες οδικών μεταφορών.

Διανομή

Η επικέντρωσή μας στο τομέα της διανομής στη χώρα τα τελευταία χρόνια δείχνει μια σαφή εδραίωση των δραστηριοτήτων διανομής στη Βουλγαρία. Σήμερα καλύπτουμε ολόκληρη την επικράτεια της Βουλγαρίας για παραλαβές και παραδόσεις.